Dytyachahoydalka

Tento dokument „Zásady ochrany osobních údajů“ (dále jen „Zásady“) představují pravidla pro používání Dytyachahoydalka (dále jen „my“ a/nebo „Správa“) údajů společnosti Uživatelé internetu (dále jen „vy“ a/nebo „Uživatel“) shromážděné pomocí webu http://dytyachahoydalka.com (dále jen „Stránky“).

1. Zpracovaná data

1.1. Pomocí tohoto webu neshromažďujeme vaše osobní údaje.

1.2. Všechna data shromážděná na Stránkách jsou poskytována a přijímána v depersonalizované podobě (dále jen „Depersonalizovaná data“).

1.3. Neidentifikovaná data zahrnují následující informace, které vás neidentifikují:

1.3.1. Informace, které o sobě poskytnete pomocí online formulářů a softwarových modulů na webu, včetně vašeho jména a telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy.

1.3.2. Data, která jsou přenášena v depersonalizované podobě automaticky v závislosti na nastavení softwaru, který používáte.

1.4. Administrace má právo stanovit požadavky na složení Odosobněných údajů uživatele, které jsou shromažďovány pomocí Stránek.

1.5. Pokud nejsou některé informace označeny jako povinné, jejich poskytnutí nebo zpřístupnění provádí Uživatel dle vlastního uvážení. Zároveň poskytujete informovaný souhlas s přístupem neomezeného počtu osob k těmto údajům. Uvedené údaje se stávají veřejně dostupnými od okamžiku poskytnutí a/nebo zveřejnění v jiné formě.

1.6. Administrace neověřuje pravost údajů a zda má Uživatel potřebný souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito Zásadami, s ohledem na to, že Uživatel jedná svědomitě, obezřetně a vynakládá veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby tyto informace uchoval v aktuálním stavu. datový stav a získat všechny potřebné souhlasy k jeho použití. .

1.7. Jste si vědomi a přijímáte možnost použití softwaru třetích stran na Stránkách, v důsledku čehož mohou tyto osoby přijímat a přenášet data uvedená v odstavci 1.3 v neosobní podobě.


1.8. Složení a podmínky shromažďování depersonalizovaných dat pomocí softwaru třetích stran určují přímo jejich držitelé práv a mohou zahrnovat:

 • údaje o prohlížeči (typ, verze, soubor cookie);
 • data a umístění zařízení;
 • data operačního systému (typ, verze, rozlišení obrazovky);
 • požádat o data (čas, zdroj přechodu, IP adresa).
 • 1.9. Správa nenese odpovědnost za postup při používání depersonalizovaných údajů uživatele třetími stranami.

  2. Účely zpracování dat

  2.1. Administrace používá údaje k následujícím účelům:

  2.1.1. Zpracování příchozích požadavků a komunikace s Uživatelem;

  2.1.2. Informační servis, včetně zasílání reklamních a informačních materiálů;

  2.1.3. Provádění marketingových, statistických a jiných výzkumů;

  2.1.4. Zacílení reklamních materiálů na Stránkách.

  3. Požadavky na ochranu dat

  3.1. Administrace uchovává data a zajišťuje jejich ochranu před neoprávněným přístupem a distribucí v souladu s interními pravidly a předpisy.

  3.2. Pokud jde o přijatá data, je zachována důvěrnost, s výjimkou případů, kdy je uživatel veřejně zpřístupní, a také v případě, kdy jsou na Stránce používány technologie a software třetích stran nebo nastavení softwaru používané Uživatelem zahrnuje otevřenou výměnu dat s osobami a /nebo ostatní účastníci a uživatelé internetové sítě.

  3.3. Za účelem zlepšení kvality práce má Správa právo uchovávat protokoly o činnostech Uživatele v rámci používání Stránky po dobu 1 (jednoho) roku.


  4. Přenos dat


  4.1. Správa má právo předat údaje třetím stranám v následujících případech:


 • Uživatel vyjádřil svůj souhlas s takovým jednáním, včetně případů, kdy Uživatel použije nastavení použitého softwaru, které neomezuje poskytování určitých informací;
 • Převod je nezbytný jako součást používání funkcí webu uživatelem;
 • Přenos je nezbytný podle účelu zpracování údajů;
 • V souvislosti s převodem stránek do vlastnictví, používání nebo vlastnictví takové třetí strany;
 • na žádost soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu v rámci postupu stanoveného zákonem;
 • Za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Administrace v souvislosti s porušením ze strany Uživatele.

 • 5. Změna Zásad ochrany osobních údajů


  5.1. Tyto Zásady mohou být Administrací změněny nebo ukončeny jednostranně bez předchozího upozornění Uživatele. Nová verze Zásad vstupuje v platnost okamžikem jejího zveřejnění na Stránkách, pokud nová verze Zásad nestanoví jinak.